พนักงานฝ่ายกฎหมาย (นิติกร)

รับสมัครงาน งานใหม่ พนักงานฝ่ายกฎหมาย (นิติกร)

Infinite Real Estate Co., Ltd. – กรุงเทพฯ – RESPONSIBILITIES งานที่ปรึกษาและให้ความเห็นในการดำเนินงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ระเบียบช้อบังคับต่างๆ งานตรวจ ยก ร่าง สัญญางานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดูแลควบคุม ตรวจสอบเอกสารสัญญา และการจัดทำทะเบียนคุมเลขที่สัญญา ตรวจสอบการทำนิติกรรม หรือเอกสารที่ผูกพันทางกฎหมายต่างๆ งานด้านคดีฟ้อง ข้อพิพาทต่างๆ ของกลุ่มบริษัท ติดตามความคืบหน้าคดี นำเสนอรายงานฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้อง งานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย QUALIFICATIONS มีประสบการณ์ด้านกฎหมายไม่น้อย…กว่า 2 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ เพช ชาย – หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี ผ่านงานด้านการตรวจร่าง ยกร่างสัญญา มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ และ กฎหมายแรงงาน มีประสบการณ์เกี่ยวกับกฎหมาย ผ่านการเป็นทนายความ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ มีใบอนุญาติทนายความ มีความรับผิดชอบสูง ประเภทธุรกิจ กฎหมาย SKILLS PREFERRED Business: Corporate Law Business: Property Management / Development Business: Contracts Business: Negotiation General…

5 July 2017 | 7:21 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments