พนักงานฝ่ายขายส่วนภูมิภาค – ภาคใต้ (จ.สงขลา/ตรัง/พัทลุง/นครศรีธรรมราช)

รับสมัครงาน กำลังหางาน พนักงานฝ่ายขายส่วนภูมิภาค – ภาคใต้ (จ.สงขลา/ตรัง/พัทลุง/นครศรีธรรมราช)

บริษัท พงศกรกลการ จำกัด – จังหวัดสงขลา – บริษัท พงศกรกลการ จำกัด เป็นบริษัท จำหน่ายและติดตั้งอุปกรณ์จราจร และ ระบบควบคุมการจราจร ให้แก่หน่วยงานราชการ เช่น กรมทางหลวง, กรุงเทพมหานคร, การท่าอากาศยาน และ หน่วยงานเอกชน เป็นต้น พนักงานฝ่ายขายส่วนภูมิภาค – ภาคใต้ (จ.สงขลา/ตรัง/พัทลุง/นครศรีธรรมราช) 1).นำเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัท ฯ ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2).วางแผนการตลาด ประสานงานขาย ติดตามงานทั้งก่อนและหลังการขาย 3).จัดทำเป้าหมาย และสรุปทำรายงานประจำเดือน อัตรา : 2 อัตรา เงินเดือน : 15,000++ สวัสดิการ : – เครือง…แบบพนักงาน – กองทุนประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน – เบี้ยเลี้ยง,ค่าห้องพัก,(สำหรับกรณีออกต่างจังหวัด) – งานเลี่ยงสังสรรค์ประจำปี – กองุทนสำรองเลี้่ยงชีพ – โอที+ ล่วงเวลา คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ชาย/หญิง 2. อายุ 25-40 ปี 3. ปริญญาตรี ทุกสาขา 4. มีประสบการณ์การขายงานโครงการ 1 ปี ขึันไป (หากมีประสบการณ์ในเรื่องของงานประเภทช่าง จะพิจรารณาเป็นพิเศษ) 5. ม่ีใบอนุญาติขับรถยนต์ และมีรถยนต์เป็นของตนเอง 6. เคยผ่านงานด้านการขาย อย่างน้อย 1 ปี 7. เดินทางไปประจำต่างจังหวัดได้ตามความเหมาะสม 8. มีความมุ่งม…

24 February 2018 | 1:10 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments