พนักงานรักษาความสะอาดชาย

งาน งานว่าง พนักงานรักษาความสะอาดชาย

จังหวัดสุโขทัย – BASE หรือ บริษัท กรุงเทพบริการการบิน จำกัด เป็นบริษัทคู่ค้ากับ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด มหาชน (Bangkok Airways) โดยประกอบกิจการเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรทีมีคุณภาพ ให้กับสายการบิน และสนามบิน มีให้บริการ ณ สนามบินรวมทั้งสิ้น 9 สนามบิน ดังนี้สนามบินเชียงใหม่ ลำปาง สุโขทัย อู่ตะเภา ตราด ภูเก็ต กระบี่ สมุย และสนามบินสุวรรณภูมิ สวัสดิการ 1.ประกันสังคม/ ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 2.ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน 3.การตรวจสุขภาพประจำปี 4.เบี้ยเลี้ยง / ค่ายานพาหนะ 5.ตั๋วเครื่องบิน 6.อื่นๆ ตำแหน่ง : พนักง…านรักษาความสะอาดชาย รายละเอียดของงาน ดูแลความสะอาดภายในอาคารสนามบินสุโขทัย และห้องสุขาชาย งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ สถานที่ปฏิบัติงาน สนามบินสุโขทัย ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย และสุขภาพร่างกายแข็งแรง อายุ ระหว่าง 25-45 ปีบริบูรณ์ ระดับการศึกษา ม.3 ขึ้นไป มีความรู้ด้านอุปกรณ์ทำความสะอาดและน้ำยา-เคมีทำความสะอาดเป็นอย่างดี สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาทำงานได้ บริษัทไม่มีสวัสดิกา…

28 August 2015 | 10:54 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments