พนักงานรับชำระหนี้

รับสมัครงาน กำลังหางาน พนักงานรับชำระหนี้

ไทย – นอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย สวัสดิการ ประกันสังคม โบนัส เงินเดือน 9,001 – 10,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป 1. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ 2. มีที่อยู่อาศัย ในเขตพื้นที่ สารภี,ลำพูน จะพิจารณาเป็นพิเศษ 3. สามารถขับรถจักรยานยนต์ได้ รถยนต์ได้ มีใบอนุญาติขับขี่ สถานที่ปฏิบัติงาน ตามที่อยู่บริษัท วิธีการสมัครงาน ส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์นี้ สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท ส่งใบสมัครทางอีเมล์…ติดตามเก็บเงินค่างวดตามวันที่ที่กำหนด หรือตามที่ลูกค้านัดหมาย,ติดตามผู้ค้ำประกันในกรณีที่ลูกค้ามีปัญหาในการชำระค่างวด หรือย้ายที่อยู่,รายงานผลการติดตามลูกค้าที่มีปัญหาพร้อมรับคำแนะนำในการแก้ปัญหาจากหัวหน้างาน,พิมพ์จดหมายบอกเลิกสัญญาลูกค้า และเตือนผู้ค้ำประกันตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา,ทำรายการเก็บเงินที่เก็บได้ในแต่ละวัน พร้อมส่งเงินที่ หน่วยงานแคชเชียร์,บันทึกการชำระเงินของลูกค้าในแต่ละวันลงการ์ดลูกหนี้,ตรวจเช็คยอดคงค้างกับรายงานลูกหนี้ครบกำหนดและค้างชำระ,เก็บเงินจากลูกค้า ให้บรรลุเป้าหมาย,งา…

29 October 2015 | 11:53 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments