พนักงานรับโทรศัพท์ ( ด่วน )

งาน งานว่าง พนักงานรับโทรศัพท์ ( ด่วน )

บริษัท ไวต้าฟู้ดแฟคทอรี่ (1989) จำกัด – ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม – บริษัท ไวต้าฟู้ดแฟคทอรี่ (1989) จำกัด บริษัท ไวต้าฟู้ดแฟคทอรี่ (1989) จำกัด เปิดดำเนินกิจการมานานกว่า 23 ปี ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแปรรูปพืชผักผลไม้ เพื่อการส่งออก มีบริษัทในเครือ ขยายการขายและการตลาดไปยังลูกค้าทั่วทุกทวีปในโลก ได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล เน้นงานบริการและคุณภาพของสินค้าเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ มีสวัสดิการให้กับพนักงานภายในองค์กรอย่างครอบคลุมครบถ้วน เช่น โบนัส กองทุนทดแทน กองทุนประกันสังคม ชุดฟอร์ม ฯลฯ เป็นต้น โรงงานอยู่ที่จังหวัดกาญจน์บุรี พนักงานรับโ…ทรศัพท์ ( ด่วน ) -รับโทรศัพท์ลูกค้าและบุคคลภายนอก -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย อัตรา : 1 เงินเดือน : ตามตกลง สวัสดิการ : 1.ประกันสังคม 2.กองทุนทดแทน 3.โบนัส 4.ชุดฟอร์ม 5.เบี้ยเลี้ยง 6.อื่น ๆ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาบริหารหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. เพศ หญิง 3. อายุ 25 ปี ขึ้นไป 4. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและบุคคลภายนอก 5. มีบุคคลิกภาพที่ดีและมีใจรักงานบริการ 6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร 7. มีความขยัน อดทน 8. มีความรับผิดชอบ สถานที่ปฏิบัต…

20 September 2017 | 7:31 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments