พนักงานรับโทรศัพท์ นนทบุรี (เพศชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป)

งาน มองหางาน พนักงานรับโทรศัพท์ นนทบุรี (เพศชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป)

จังหวัดนนทบุรี – ามสำเร็จพร้อมกับเรา …ยิ น ดี ต้ อ น รั บ เ ข้ า สู่ ส ถ า น ที่ ทำ ง า น แ ห่ ง ค ว า ม สุ ข ค รั บ ! #ธุรกิจในกลุ่มตะนาวศรี 1.บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด จ.นนทบุรี (สำนักงานใหญ่-ศูนย์กระจายสินค้า) 2.บริษัท เอเชี่ยน ที จำกัด กทม. (ธุรกิจร้านอาหาร) 3.บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด จ.นครปฐม (โรงงานชำแหละไก่สด) 4.บริษัท ที ลีดดิ้ง ฟู้ด จำกัด จ.นครปฐม (โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร) 5.บริษัท ทีแล็บ จำกัด (วิเคราะห์และวิจัย) สวัสดิการ – วันหยุดประจำปี และตามประเพณีไม่ต่ำกว่า 13 วันต่อปี – วันหยุดพักผ…แหน่ง : พนักงานรับโทรศัพท์ นนทบุรี (เพศชาย อายุ 50 ปีขึ้นไป) รายละเอียดของงาน – รับโทรศัพท์ ให้รายละเอียดข้อมูล และโอนสายให้ผู้ที่ลูกค้าต้องการติดต่อเพื่อให้เกิดการประสานงานที่ดี – ต้อนรับ ดูแลลูกค้าและแขกที่มาติดต่อบริษัท – จัดการจดหมาย เข้า – ออก และจัดส่งให้แก่แผนกต่างๆ – ดูแลเครื่องมือ อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทุกวัน – งานธุรการทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์ คุณสมบัต…

27 April 2017 | 10:44 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments