พนักงานรับ-ส่งเอกสาร(แมสเซ็นเจอร์)กรุเทพและปริมณฑล

รับสมัครงาน กำลังหางาน พนักงานรับ-ส่งเอกสาร(แมสเซ็นเจอร์)กรุเทพและปริมณฑล

บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด – กรุงเทพฯ – บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด เป็นผู้ให้บริการให้บริการเอาท์ซอร์ส สำหรับภาคธุรกิจ โดยมีบริการที่ให้บริการอยู่ทั้งหมด 3 บริการ ดังนี้ 1. Messenger Service : บริการรับส่งเอกสารโดยจักรยานยนต์ 2. Warehouse Online Service : บริการรับฝาก จัดเก็บ บรรจุ และจัดส่ง สินค้า สำหรับธุรกิจ E-commerce 3. Mailroom Service : บริการเดินเอกสารภายในอาคาร สำหรับธุรกิจ ที่มีอาคารขนาดใหญ่ พนักงานรับ-ส่งเอกสาร(แมสเซ็นเจอร์)กรุเทพและปริมณฑล* -รับเช็ควางบิล อัตรา หลายตำแหน่ง เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป สวัสด…ิการ – ประกันสังคม – ประกันชีวิต – ประกันอุบัติเหตุ – เงินเบิกฉุกเฉิน – เบี้ยขยัน – ค่าโทรศัพท์ – ค่าน้ำมันรถ – ลากิจ, ลาป่วย ,ลาพักผ่อนประจำปี คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. *** เป็น คนดี *** 2. ชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 23-35 ปี 3. วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป 4. รู้เส้นทางในกรุงเทพและปริมฑล 5. มีบุคคลค้ำประกัน 6. อ่าน พูด เขียน ภาษาอังกฤษได้ 7. มีมนุษย์สัมพันธ์ เข้ากับผู้อื่นได้ดี สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพและปริมณฑล จังหวัด กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน 1.สมัครด้วยตนเอง 2.ส่ง Resume…

19 August 2015 | 7:49 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments