พนักงานรับ-ส่งเอกสาร (ปทุมธานี , นนทบุรี )

งาน งานว่าง พนักงานรับ-ส่งเอกสาร (ปทุมธานี , นนทบุรี )

จังหวัดปทุมธานี – จังหวัดนนทบุรี – ตอร์ อินเตอร์เน็ตแอร์การ์ด ซิมมือถือไว้ติดต่องาน ค่าคอมมิชชั่น ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิต ค่าทำฟัน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (5%) การอบรมที่ดีเลิศ และโอกาสในการก้าวหน้าในงานขายที่ไม่มีใครเหมือน โอกาสท่องเที่ยวต่างประเทศฟรี ตำแหน่ง : พนักงานรับ-ส่งเอกสาร (ปทุมธานี , นนทบุรี ) รายละเอียดของงาน รับ-ส่งเอกสารและพัสดุตามที่ได้รับมอบหมายทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ จัดเตรียมยานพาหนะให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ดำเนินการด้าน…ธุรกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องเหมาะสมและทันเวลา ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าที่ในแผนกฯ เพื่อความพร้อมในการบริการ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ไม่ต้องเข้าออฟฟิต จังหวัดนนทบุรี อัตรา เงินเดือน หลายอัตรา 11,000 (ค่าเสื่อม 4,000) คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 25-35 ปี วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป มีประสบการณ์ในงานรับ-ส่งเอกสาร (Messenger) อย่างน้อย 2 ปี มีความรอบรู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และสมุทรปราการ และสถานที่สำ…

30 January 2017 | 11:31 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments