พนักงานล้างภาชนะ (Steward)

หางาน หางาน พนักงานล้างภาชนะ (Steward)

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) – ปทุมวัน, กรุงเทพฯ – ิตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท สวัสดิการ -โบนัสปีละ 2 ครั้ง -ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก-ใน -ทุนการศึกษาเรียนต่อ ปริญญาตรี-ปริญญาโท -สหกรณ์ออมทรัพย์ สำหรับเงินกู้และการออม -ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม -สมาชิกเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -เงินช่วยเหลือกรณีบิดามารดาเสียชีวิต -วันหยุดพักร้อน -เครื่องแบบพนักงาน และอื่นๆ ***สวัสดิการของบริษัทในเครือยึดตามนโยบายของบริษัทนั้นๆ คุณสมบัติผ…บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด(มหาชน) เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการเป็นผู้บริหารศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ รวมถึงธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการผลิตและจำหน่ายข้าวสาร ธุรกิจสนามกอล์ฟ และธุรกิจอื่นๆ อีกมาก ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 มีความประสงค์จะรับบุคลากรจำนวนมากเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ พนักงานล้างภาชนะ (Steward) 1. ดูแลถ้วยจาน อุปกรณ์เครื่องใช้ทุกชนิดให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 2. คัดแยกอุปกรณ์ ภาชนะที่ตำชำรุดออก พรอ้มแจ้งหัวหน้ากุ๊ก หรือผู้จัดก…

2 November 2015 | 7:52 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments