พนักงานวิเคราะห์คุณภาพ

หางาน หางานใหม่ พนักงานวิเคราะห์คุณภาพ

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) – จังหวัดนครราชสีมา – บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) ด้วยประสบการณ์กว่า 50 ปี ในการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008,FSSC 22000:2010,ISO 14001:2007,OHSAS 18001,ISO/IEC 17025,HALAL, GMP, HACCP ซึ่งมีบริษัท เคบีเอส เทรดดิ้ง จำกัดและบริษัท ผลิตไฟฟ้าครบุรี จำกัด เป็นบริษัทในเครือ บริษัทกำลังขยายกิจการเพื่อสร้างความแข็งแกร่งด้านธุรกิจ มีความประสงค์รับบุคลากรเพื่อร่วมสร้างความสำเร็จในการขยายธุรกิจและเติบโตเคียงคู่กับเรา พนักงานวิเคราะห์คุณภาพ ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำตาล โมลาส ค…่าสี การตรวจสอบคุณภาพน้ำ การวิเคราะห์สารเคมี อื่นๆตามที่รับมอบหมาย อัตรา : 1 เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท สวัสดิการ : – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – โบนัส – เบี้ยขยัน – บ้านพัก – ค่าน้ำมัน – ชุดฟอร์มพนักงาน – ประกันสุขภาพ – ทุนการศึกษา – รถรับ-ส่งนักเรียน(บุตรพนักงาน) – ค่าโทรศัพท์ – ทำงานล่วงเวลา – เงินกู้ยืม – กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ – เงินช่วยเหลือเกษียณอายุ – งานสังสรรค์ประจำปี และอื่นตามกฏหมายกำหนด ฯลฯ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 22 ปีขึ้นไป 2. จบสาขาด้านวิทยาศาสตร์ เค…

3 June 2017 | 7:22 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments