พนักงานศูนย์แปลและล่าม

รับสมัครงาน มองหางาน พนักงานศูนย์แปลและล่าม

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) – คลองเตย, กรุงเทพฯ – สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) รายละเอียดงาน : 1. ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับการบริการงานแปลและล่าม ของศูนย์แปลและล่าม 2. ประสานงานและปรึกษาหารือกับหัวหน้างาานในการประเมินราคาเอกสารแปล และงานล่ามพร้อมกำหนดระยะเวลาส่งมอบ 3. ประสานงานกับผู้แปล และ ล่าม 4. ตรวจสอบเอกสารแปลและจัดหน้าเอกสารแปลจากผู้แปลก่อนส่งให้ลูกค้า 5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 6. ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับข่าวสาร กิจกรรม และคอร์สเรียนแก่ลูกค้าทางโทรศัพท์ และที่ติดต่อที่เคาน์เตอร์สมัครเรียน อัตรา : 1 ตำแหน่ง เงินเดือน… : ตามโครงสร้างองค์กร บาท สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัด : กรุงเทพมหานคร เขต : คลองเตย, วัฒนา คุณสมบัติผู้สมัครงาน : 1. ชาย-หญิง อายุ ไม่เกิน 30 ปี 2. ปริญญาตรี ทุกสาขา เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป 3. ต้องพูด-อ่าน-เขียนภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ระดับ 3 เป็นอย่างน้อย 4. มีความรอบครอบ และใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี รายละเอียดบริษัท : เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมความรู้และนำเทคโนโลยีให…

25 March 2016 | 8:24 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments