พนักงานสโตร์งานระบบ (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)

สมัครงาน งานใหม่ พนักงานสโตร์งานระบบ (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)

อำเภอเมืองสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ – บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านรับเหมาก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีก่อสร้างชั้นสูงและทันสมัย ประสบการณ์ด้านก่อสร้างที่ยาวนานกว่า20 ปี ครบวงจร (งานระบบ,งานผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป,งานบริการเครื่องจักรกล) ผลงานก่อสร้างมากมาย โดยได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 และกำลังขยายฐานธุรกิจเพิ่มมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ สวัสดิการ ประกันสังคม (ตามที่กฏหมายกำหนด) ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการเยี่ยมไข้ เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร… เงินช่วยเหลือการสมรส เงินช่วยเหลืองานบวช งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) การฝึกอบรม / สัมมนา เพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ สวัสดิการค่าเดินทางหรือค่าที่พัก (สำหรับพนักงานประจำโครงการก่อสร้าง) ค่าเบี้ยกันดาร สำหรับพนักงานปฏิบัติงานประจำโครงการก่อสร้างต่างจังหวัด สวัสดิการอาหารกลางวัน ค่าโทรศัพท์และค่าโทรตามตกลงกับทางบริษัท สวัสดิการอื่นๆ ตามตกลง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพและประกันชีวิต…

19 August 2017 | 10:57 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments