พนักงานสโตร์ จัดซื้อ ด่วน พัทยา – นาเกลือ

งาน งานว่าง พนักงานสโตร์ จัดซื้อ ด่วน พัทยา – นาเกลือ

อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี – คุณสมบัติ 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช. ม.6 ขึ้นไป 2. ขยัน ซื่อสัตย์ สามารถติดต่อและส่งรายละเอียดได้ที่ windmill_hotel@hotmail.com หรือ เข้ามาสมัครด้วยตนเองที่โรงแรมวินด์มิลล์ 665 ม.5 ถ.พัทยา-นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 โทร 038-425-930 ติดต่อแผนกฝ่ายทรัพยากรบุคคลเวลา 9.00-16.00 วันจันทร์ – เสาร์ เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครงาน ผู้สมัครทุกท่านที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งงานใดๆ กับบริษัท กรุณาแนบเอกสารการสมัครงาน มีรายการดังนี้ คำแนะนำ โปรดเซ็นต์ชื่อรับร…องสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกใบ และเขียนกำกับว่าใช้ในการสมัครงานเท่านั้น 1. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (จำเป็นต้องนำไป) 2. รูปถ่าย แนะนำ 1 นิ้ว 2 รูป (จำเป็นต้องนำไปครับ) 3. สำเนาเอกสารราชการต่างๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล / ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (ถ้ามี) 4. สำเนาหนังสือรับรองต่างๆ / สำเนาใบขับขี่ (ถ้างานนั้นเกี่ยวกับการขับรถ) 5. Slip เงินเดือนจากบริษัทปัจจุบัน หรือบริษัทสุดท้ายที่ท่านทำงาน (ถ้ามี) คุณสมบัติผู้สมัคร (Candidate Requirements) ข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร…

7 October 2017 | 7:34 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments