พนักงานสโตร์ (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)

งาน หางาน พนักงานสโตร์ (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) – พระโขนง, กรุงเทพฯ – บางนา, กรุงเทพฯ – ่งประเทศไทยในชื่อ “บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)” ในปี 2535 บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจก่อสร้างมากกว่า 85 ปี และเพื่อรองรับการขยายงานก่อสร้างภายในประเทศไทยในปี 2558 และอนาคต บริษัทฯมีความต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ รักความก้าวหน้าเข้าร่วมงานกับบริษัทฯในตำแหน่งดังนี้ พนักงานสโตร์ (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง) ดูแลการเบิก-จ่ายวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักร ประจำหน่วยงานก่อสร้างของบริษัท อัตรา 5 เงินเดือน xx,xxx สวัสดิกา…ร สวัสดิการ 1. เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด 100-250 บาท/วัน 2. เบี้ยเลี้ยงประจำหน่วยงาน 100-250 บาท/วัน 3. ที่พัก/ค่าเช่าบ้าน พนักงานประจำหน่วยงานก่อสร้าง 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5. เงินเกษียณอายุ/บำเหน็จ 6. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก 12000/ปี 7. ค่ารักษาพยาบาลกรณีทันตกรรม ปีละไม่เกิน1,000./บาท 8. ค่ารักษาพยาบาลครอบครัวพนักงาน 9. ประกันสุขภาพค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุและเจ็บป่วย 10. ประกันชีวิต 11. ประกันอุบัติเหตุ 12. ลาบวช/ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 30 วัน 13. ลาแต่งงาน ฯลฯ คุณสมบัติผู้สมัคร…

12 August 2015 | 3:42 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments