พนักงานส่งเอกสาร (Messenger) ด่วน พัทยา

รับสมัครงาน หางาน พนักงานส่งเอกสาร (Messenger) ด่วน พัทยา

อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี – กล้เคียง -ชยันขันแข็งมุ่งมั่นทำงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ ส่ง resume สมัครงานมาได้ที่ บริษัท พัทยาซีแอดเวนเจอร์ จำกัด PattayaSeaAdventure@hotmail.com หรือ โทร 090-3955753, 081-4114554 คุณชวลิต เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครงาน ผู้สมัครทุกท่านที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งงานใดๆ กับบริษัท กรุณาแนบเอกสารการสมัครงาน มีรายการดังนี้ สำเนาทุกใบควรจะเซ็นกำกับ สำเนาถูกต้องไปเลยครับ และเขียนว่าใช้สำหรับสมัครงานเท่านั้น 1. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (จำเป็นต้องนำไป) 2. ร…ูปถ่าย แนะนำ 1 นิ้ว 2 รูป (จำเป็นต้องนำไปครับ) 3. สำเนาเอกสารราชการต่างๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล / ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (ถ้ามี) 4. สำเนาหนังสือรับรองต่างๆ / สำเนาใบขับขี่ (ถ้างานนั้นเกี่ยวกับการขับรถ) 5. Slip เงินเดือนจากบริษัทปัจจุบัน หรือบริษัทสุดท้ายที่ท่านทำงาน (ถ้ามี) คุณสมบัติผู้สมัคร (Candidate Requirements) ข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครงาน ( Contact ) อายุ Age Range : 20 – 30 year(ปี) ประสบการณ์ Experience : 0 year(ปี) ระดับการศึกษา Qualification : วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ติดต่อ…

18 June 2016 | 6:21 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments