พนักงานเก็บข้อมูลภาคสนามData Collector, Child Protection Assessment

หางาน หางาน พนักงานเก็บข้อมูลภาคสนามData Collector, Child Protection Assessment

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – ะบบการคุ้มครองเด็กของประเทศไทยสำหรับองค์กรUNICEF ซึ่งการประเมินนี้มีพื้นที่เป้าหมายจำนวน95ตำบลใน21จังหวัดทั่วประเทศไทย ได้แก่ พะเยา เชียงใหม่ กำแพงเพชร พิษณุโลก อุดรธานี อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด สุพรรณบุรี นครปฐม สิงห์บุรี ชลบุรี จันทบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี ตรัง ระนอง ชุมพร สงขลา พังงา และนครศรีธรรมราช วัตถุประสงค์ของการประเมินข้อมูลขั้นต้นเพื่อเก็บข้อมูลที่มีอยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องระบบคุ้มครองเด็กรวมถึงการประสานงานของการให้บริการต่างๆในเรื่องคุ้มครองเด็กของประเทศไทย การเก็บข้อมูลจะเป็นการเก็บต…ัวเลขตัวชี้วัดเฉพาะซึ่งสามารถช่วยให้การทำข้อมูลเบื้องต้นสามารถเป็นพื้นฐานในการทำงานขั้นต่อไปได้ ซึ่งตัวชี้วัดเฉพาะมีดังนี้: 1. จำนวนเปอร์เซ็นต์ของเด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือ เกี่ยวข้องกับความรุนแรง(ในปีก่อนหน้านี้) ซึ่งได้เข้ารับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็ก 2. จำนวนเปอร์เซ็นต์ของจังหวัดที่ได้รับมาตรฐานการดำเนินงานด้านการจัดการในกรณีของเด็ก 3. จำนวนเปอร์เซ็นต์ของคณะกรรมการระดับจังหวัดด้านงานคุ้มครองเด็กซึ่งมี การวางแผนรายปีในเรื่องการคุ้มครองเด็ก แล…

29 July 2017 | 7:56 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments