พนักงานเก็บข้อมูลภาคสนามData Collector, Child Protection Assessment

สมัครงาน มองหางาน พนักงานเก็บข้อมูลภาคสนามData Collector, Child Protection Assessment

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – รคุ้มครองเด็กของประเทศไทยสำหรับองค์กรUNICEF ซึ่งการประเมินนี้มีพื้นที่เป้าหมายจำนวน95ตำบลใน21จังหวัดทั่วประเทศไทย ได้แก่ พะเยา เชียงใหม่ กำแพงเพชร พิษณุโลก อุดรธานี อุบลราชธานี กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด สุพรรณบุรี นครปฐม สิงห์บุรี ชลบุรี จันทบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี ตรัง ระนอง ชุมพร สงขลา พังงา และนครศรีธรรมราช วัตถุประสงค์ของการประเมินข้อมูลขั้นต้นเพื่อเก็บข้อมูลที่มีอยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องระบบคุ้มครองเด็กรวมถึงการประสานงานของการให้บริการต่างๆในเรื่องคุ้มครองเด็กของประเทศไทย การเก็บข้อมูลจะเป็นการเก็บต…พนักงานเก็บข้อมูลภาคสนามData Collector, Child Protection Assessment TOR: การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณขั้นต้นสำหรับตัวชี้วัดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับระบบการคุ้มครองเด็ก ในประเทศไทย องค์กร: Coram International (คอลัม อินเตอร์เนชั่นแนล) ตำแหน่ง: พนักงานเก็บข้อมูลภาคสนาม ประเภทสัญญาจ้างงาน: สัญญาตามระยะเวลากำหนด กำหนดการรับสมัครถึงวันที่: 30 กรกฎาคม 2560 ข้อมูลเบื้องต้น คอลัมอินเตอร์เนชั่นแนลเป็นองค์กรจากประเทศอังกฤษได้ทำการดำเนินงานการประเมินขั้นต้นสำหรับตัวชี้วัดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับระบบกา…

14 December 2017 | 1:27 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments