พนักงานเก็บเงิน (แคชเชียร์) ด่วน พัทยา

งาน มองหางาน พนักงานเก็บเงิน (แคชเชียร์) ด่วน พัทยา

อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี – 1) เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ อายุ 25 ปีขึ้นไป 2) มีประสบการณ์การเป็นแคชเชียร์ ที่ใช้ระบบบาร์โคด 3) ภาษาอังกฤษได้บ้างพอสมควร 4) ทางร้านมีสวัสดิการประกันสังคมให้ 5) เงินเดือน 13,500 บาท 6) มีความกระตือรืนร้นในการทำงาน รักความก้าวหน้า 7) สามารถเริ่มการทำงานได้ทันที สนใจติดต่อ คุณโซล ผู้จัดการร้าน โทร. 085-8117660 , email: nuzone04@gmail.com ตั้งแต่ 10:00-17:00 น เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครงาน ผู้สมัครทุกท่านที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งงานใดๆ กับบริษัท กรุณาแนบเอกสารการสมัครงาน มีรา…ยการดังนี้ คำแนะนำ โปรดเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกใบ และเขียนกำกับว่าใช้ในการสมัครงานเท่านั้น 1. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (จำเป็นต้องนำไป) 2. รูปถ่าย แนะนำ 1 นิ้ว 2 รูป (จำเป็นต้องนำไปครับ) 3. สำเนาเอกสารราชการต่างๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล / ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (ถ้ามี) 4. สำเนาหนังสือรับรองต่างๆ / สำเนาใบขับขี่ (ถ้างานนั้นเกี่ยวกับการขับรถ) 5. Slip เงินเดือนจากบริษัทปัจจุบัน หรือบริษัทสุดท้ายที่ท่านทำงาน (ถ้ามี) คุณสมบัติผู้สมัคร (Candidate…

6 April 2017 | 5:40 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments