พนักงานเขียนแบบ ประจำสำนักงานใหญ่จ.สุราษฎร์ธานี ด่วน

งาน หางานใหม่ พนักงานเขียนแบบ ประจำสำนักงานใหญ่จ.สุราษฎร์ธานี ด่วน

บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน) – จังหวัดสุราษฎร์ธานี – บริษัท บูรพาเทคนิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน) ติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง แรงต่ำ ก่อสร้างติดตั้งเสาส่งสัญญาณระบบโทรคมนาคม งานก่อสร้างอาคาร งานจ้างเหมาบริการและรับบริหารจัดการแรงงาน งานประมูลอื่นๆ พนักงานเขียนแบบ ประจำสำนักงานใหญ่จ.สุราษฎร์ธานี ด่วน! เขียนแบบสถาปัตยกรรม แบบวิศวกรรมโครงสร้าง แบบวิศวกรรมโยธา ฯลฯ ตามข้อมูลจากการสำรวจ ออกแบบคำนวนของโครงการ พร้อมนำเสนอแบบเพื่ออนุมัติก่อนดำเนินการก่อสร้างต่อเจ้าของงานหรือผู้ควบคุมงานของเจ้าของงาน ติดตามการตรวจแบบ ปรับปรุงและแก้ไขแบบ จนกว่าจ…ะได้รับการอนุมัติ อัตรา 1 เงินเดือน ตามตกลง สวัสดิการ ประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆตามกฎหมายแรงงาน คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป 2. วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี สาขา ช่างก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา สถาปัตยกรรม และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3. สามารถเขียนแบบก่อสร้าง(ฐานราก) แบบสถาปัตยกรรมแบบ 2D ใช้โปรแกรม Auto Cad ได้ 4. สามารถประมาณการราคางานก่อสร้าง สำรวจ ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 5. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ 6. ปฏิบัติงานที่จ.สุราษฎร…

8 September 2015 | 2:50 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments