พนักงานเช็คเกอร์ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร

สมัครงาน ค้นหางาน พนักงานเช็คเกอร์ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร – -ควบคุมดูแลนับสต็อกถังแก๊ส -ควบคุมดูแลใบควบคุมเข้า-ออก ของสินค้า -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จังหวัด สมุทรสาคร อัตราที่รับ 1 อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท บาท คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย อายุ 25-35 ปี 2. วุฒิปวช – ปวส. 3. มีความขยัน อดทน 4. สามารถทำงานในภาวะความกดดันได้ 5. มีประาสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป ติดต่อ คุณดวงหทัย, คุณกรัณย์ สวัสดิการ เงินโบนัส,เงินโบนัสพิเศษ,เงินช่วยเหลือ(ค่าครองชีพ),เงินช่วยเหลืออื่นๆ,อาหารกลางวันพนักงาน,ชุดฟอร์มพนักงาน,กองทุนส…ำรองเลี้ยงชีพ,กองทุนเพื่อการศึกษาบุตรพนักงาน,ประกันอุบัติเหตุ,ค่ารักษาพยาบาล,ฝึกอบรมภายในและภายนอก, กิจกรรมสังสรรค์ประจำปี เป็นต้น (เฉพาะบริษัทในกลุ่มสยามแก๊สฯ ) วิธีการสมัคร Tel.02-120-9999 ต่อ 3008 , 3009, 3010 , 081-907-4515 , 085 – 4883134 E-Mail: hr_sgp@hotmail.com บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) อาคารเดอะพาลาเดียม ชั้น 30 กรุงเทพมหานคร 10400 Tel: :02-120-9999 EXT. 3008-10 มือถือ 081-907-4515 , 085 – 488 – 3134 Fax: 02-250-6000 WebSite:…

15 December 2015 | 12:55 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments