พนักงานแคชเชียร์ ด่วน พัทยา

สมัครงาน งานว่าง พนักงานแคชเชียร์ ด่วน พัทยา

อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี – พนักงานแคชเชียร์ ทำเช็คเอ้า เก็บเงิน เคลียบิล เช็คreport โอนรอบ ปิดรอบงาน สามารถเข้างานเป็นรอบได้ – วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี – อายุ 25-35 ปี – เพศหญิง – ซื่อสัตย์ ขยัน – เคยผ่านงานด้านนี้มาก่อน จะรับพิจารณาพิเศษ – พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี พอใช้ ส่ง RESUME มาที่ : หรือสมัครผ่านหน้าเว็บ Job Pattaya Online สวัสดิการ : เงินservice อาหารมื้อระหว่างงาน หอพัก เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครงาน ผู้สมัครทุกท่านที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งงานใดๆ กับบริษัท กรุณาแนบเอกสารการสมัครงาน มีรา…ยการดังนี้ สำเนาทุกใบควรจะเซ็นกำกับ สำเนาถูกต้องไปเลยครับ และเขียนว่าใช้สำหรับสมัครงานเท่านั้น 1. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (จำเป็นต้องนำไป) 2. รูปถ่าย แนะนำ 1 นิ้ว 2 รูป (จำเป็นต้องนำไปครับ) 3. สำเนาเอกสารราชการต่างๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล / ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (ถ้ามี) 4. สำเนาหนังสือรับรองต่างๆ / สำเนาใบขับขี่ (ถ้างานนั้นเกี่ยวกับการขับรถ) 5. Slip เงินเดือนจากบริษัทปัจจุบัน หรือบริษัทสุดท้ายที่ท่านทำงาน (ถ้ามี) คุณสมบัติผู้สมัคร (Candidate Requirements) ข…

13 November 2016 | 12:25 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments