พนักงานแนะนำสินค้า / ธุรการประจำShopTelewiz ตึกAll Season

งาน งานใหม่ พนักงานแนะนำสินค้า / ธุรการประจำShopTelewiz ตึกAll Season

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) – ปทุมวัน, ปทุมวัน, กรุงเทพฯ – และให้บริการต่าง ๆ ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า Telewiz จำนวน 25 สาขา ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายใต้ชื่อ TWZ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนขยายธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อาทิ เช่น คอนโดมิเนียม และ บ้านพักตากอากาศ ทางบริษัทฯ ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความกระตือรือร้น ไฟเเรง เพื่อร่วมกันบุกเบิกธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พนักงานแนะนำสินค้า / ธุรการประจำShopTelewiz ตึกAll Season ตำแหน่งพนักงานแนะนำสินค้า – ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและโปรโมชั่นต่างๆของAIS ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ – รับ…

8 January 2019 | 8:57 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments