พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ (1 อัตรา) 1 ตำแหน่ง

งาน หางาน พนักงานโสตทัศนูปกรณ์ (1 อัตรา) 1 ตำแหน่ง

ดุสิต, กรุงเทพฯ – ควบคุมดูแลอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องเรียน ห้องประชุม รวมถึงบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน และสามารถ ถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ ได้ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย – หญิง (ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) อายุไม่เกิน 35 ปี สำเร็จ การศึกษาระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) – ปริญญาตรี สาขาวิชาทางโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เงินเดือนตามคุณวุฒิการศึกษา ดูต่อ ระดับการศึกษา ปวส. / อนุปริญญา หรือเทียบเท่า สาขาวิชาที่ต…้องการ นิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อื่นๆ ประสบการณ์การทำงาน ไม่ระบุ ลักษณะการว่าจ้าง งานประจำ, งานเต็มเวลา ต้องการด่วน? ไม่ อัตรา (ตำแหน่ง) ที่เปิดรับ 1 ตำแหน่ง ประเภทของงาน งานการศึกษา งานวิชาการ งานการศึกษาอื่นๆ * งานโฆษณา งานสื่อ งานวิทยุโทรทัศน์ * งานโฆษณา งานสื่อ งานช่างภาพ งานตัดต่อ ระดับของตำแหน่งงาน ระดับปฏิบัติงาน พื้นที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ อัตราเงินเดือน ช่วงเงินเดือนสอดคล้องกับเงื่อนไขการค้น สา…

22 September 2015 | 7:05 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments