พนักงาน ควบคุมงานก่อสร้างฝ่ายโครงการ จำนวน 2 อัตรา (หากสามารถรับพร้อมกัน 2 คน/งานโฟร์แมน และอายุน้อยๆ จะดีมากครับ) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

รับสมัครงาน หางาน พนักงาน ควบคุมงานก่อสร้างฝ่ายโครงการ จำนวน 2 อัตรา (หากสามารถรับพร้อมกัน 2 คน/งานโฟร์แมน และอายุน้อยๆ จะดีมากครับ) รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

บึงกุ่ม, กรุงเทพฯ – พนักงานควบคุมงานก่อสร้าง (โฟร์แมน) วัตถุประสงค์งาน รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง ร่วมในการวางแผนใน ภาพรวมของโครงการและนำมาจัดทำเป็นขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา 2. ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด 3. ควบคุมส…ภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย 4. ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 5. ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย 6. ตรวจสอบ และ ติดตามการทำงานของ ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง คุณสมบัติ 1. วุฒิ ปวช , ปวส. หรือ สูงกว่า สาขาไฟฟ้า หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องระบบไฟฟ้า หรือก่อสร้างโยธา เท่านั้น 2. อายุไม่เกิน 30 มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างอย่างน้อย 1 ปี หรือไม่มีเลยก็พิจารณา 3. รักงานภาคสนาม ประจำโครงการสนามกีฬา, โค…

29 November 2016 | 11:31 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments