พนักงาน Mechanic ประจ าศูนย์สาขาระยอง

รับสมัครงาน งานว่าง พนักงาน Mechanic ประจ าศูนย์สาขาระยอง

1577 Home Shopping – จังหวัดระยอง – 1577 Home Shopping 1577 Home shopping ผู้ให้บริการช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านระบบ Call Center แบบครบวงจรรายแรกในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งผู้บริโภค และเจ้าของผลิตภัณฑ์ ด้วยบริการที่เป็นมาตรฐานสากล พร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย เปรียบเสมือนกุญแจสู่ความสำเร็จในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ พนักงาน Mechanic ประจ าศูนย์สาขาระยอง ช่างซ่อมบ ารุง มีหน้ าที่รับผิดชอบในการซ่อมบ ารุง บ ารุงรักษา ตรวจสอบ เครื่องยนต์ สภาพการใช้งาน ของรถ ตามที่ลูกค้าร้ องขอ / ตา…. ีประสบการณ์ ในงานซ่อมบ ารุงในเวิร์ค- ช็อป ประมาณ 2 ปี ขึ ้นไป 4. สามารถเข้าใจคู่มือภาษาอังกฤษ 5. ใช้คอมพิวเตอร์เบื ้องต้นในการท างานได้ สถานที่ปฏิบัติงาน : อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จังหวัด : ระยอง วิธีการรับสมัครงาน : 1.รับสมัครทาง Online 2.รับสมัครทาง Email : wuttipongb@mindedge.co.th 3.รับสมัครด้วยตัวเอง ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ สาขารามคำแหง 089-939-5771,082-359-7333 สาขาอาคารไทยศรี 081-437-0111,061-402-0006,061-410-4446,082-339-0111 1577 Home…

28 July 2017 | 4:16 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments