พนักงาน Part time (ประจำสาขาพระราม 2) จ้างงาน 16 พ.ย. – 15 ธ.ค. 58

รับสมัครงาน ค้นหางาน พนักงาน Part time (ประจำสาขาพระราม 2) จ้างงาน 16 พ.ย. – 15 ธ.ค. 58

บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย)จำกัด – กรุงเทพฯ – บริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย)จำกัด คลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า (โลจิสติกส์) DHL Supply Chain (Thailand) Ltd. ในเครือ DHL’คลังสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า (โลจิสติกส์) DHL Supply Chain (Thailand) Ltd. พนักงาน Part time (ประจำสาขาพระราม 2) จ้างงาน 16 พ.ย. – 15 ธ.ค. 58 เช็คสต๊อกสินค้า จ้างงานวันที่ 16 พ.ย.-15 ธ.ค. 58 ค่าจ้างวันละ300 บาท/วัน ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น. ( ยินดีรับนักเรียน – นักศึกษา ช่วงปิดเทอม หรือผู้ที่ว่างงาน ) อัตรา 20 เงินเดือน 0 สวัสดิการ สำ…หรับพนักงานประจำ 1.กองทุนประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2.ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ, ประกันสุขภาพของคู่สมรส และบุตร 3.ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสำหรับพนักงาน รวมไปถึงคู่สมรส และบุตร 4.ค่าทันตกรรม (นอกเหนือจากประกันสังคม) รวมไปถึงคู่สมรสและบุตร 5.เครื่องแบบพนักงาน,รองเท้านิรภัย 6.เงินของขวัญแต่งงาน,เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร 7.เงินช่วยเหลืองานศพสำหรับตัวพนักงาน,บิดา,มารดา,คู่สมรส และบุตร 8.รางวัลเชิดชูเกียรติกรณีอยู่ครบอายุงาน 7.ทุนการศึกษาบุตร 8.ทุนการต่อของศึกษาพนักงาน ,ท…

18 October 2015 | 1:48 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments