พนักงาน QC ประจำการประปาส่วนภูมิภาคพื้นที่ กลุ่ม 10 (ประปาเพชรบูรณ์,ตะพานหิน,,หล่มสัก,วิเชียรบุรี,ชนแดน,หนองไผ่)

รับสมัครงาน ค้นหางาน พนักงาน QC ประจำการประปาส่วนภูมิภาคพื้นที่ กลุ่ม 10 (ประปาเพชรบูรณ์,ตะพานหิน,,หล่มสัก,วิเชียรบุรี,ชนแดน,หนองไผ่)

จังหวัดเพชรบูรณ์ – านจดหน่วยน้ำประปาและวาดแผนที่ เส้นทางการจดหน่วยน้ำที่ลงตรวจสอบพร้อมกับถ่ายรูป -ปฏิบัติงานทดแทนงานแทนพนักงานจดหน่วยอ่านมาตรประปาและพนักงาน billing โดยจะต้องเรียนรู้คู่มืออ่านมาตรโปรแกรม billing เอกสารต่างๆหากพื้นที่ใดขาดพนักงานจะต้องไปทำหน้าที่แทน สถานที่ปฏิบัติงาน กลุ่ม 10 ประปาเพชรบูรณ์,ตะพานหิน,,หล่มสัก,วิเชียรบุรี,ชนแดน,หนองไผ่ **วันปฏิบัติงาน 1-15 ของทุกเดือนทำงานทุกวัน 16-30 ของทุกเดือนหยุดเสาร์อาทิตย์ **เวลาทำงาน 1-15 ของทุกเดือน 6.00-15.00 น. 16-30 ของทุกเดือน 9.00-16.00 น. สวัสดิกา…บริหารจัดการแรงงานและด้านทรัพยากร ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับ รับปรึกษา สำรวจออกแบบ จัดหา ก่อสร้างติดตั้ง และพัฒนาปรับปรุงขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง, ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงใต้ดิน, ระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ, ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร, ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง, งานก่อสร้างติดตั้งเสาส่งสัญญาณระบบโทรคมนาคม, งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบชุมสายโครงข่ายสื่อสาร,งานติดตั้งอุปกรณ์และระบบ Fiber Optic System ( Outside Plant ), งานก่อสร้างอาคาร, งานบริหารจัดการแรงงาน (Manpower), งานบันทึกข้อมูล, งานระบบจดหน่วย, บริการให้เช…

21 September 2016 | 10:19 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments