พยาบาล/ผู้ช่วยพยาบาล ประจำเดอะมอลล์ท่าพระ ฝั่งธนบุรี สนใจสมัครด้วยตนเอง โทร.02-2691010,085

สมัครงาน มองหางาน พยาบาล/ผู้ช่วยพยาบาล ประจำเดอะมอลล์ท่าพระ ฝั่งธนบุรี สนใจสมัครด้วยตนเอง โทร.02-2691010,085

ธนบุรี, กรุงเทพฯ – ารทำงานและการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข เราปลูกฝังการปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค สนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น เป็นมิตร เรายังมุ่งเน้นการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของแต่ละสายงาน เพื่อให้บุคลากรได้มีความพร้อม ความมั่นใจอย่างเต็มที่ในการทำงาน และมีศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปในสายงาน นอกจากนี้ เราไม่เคยหยุดนิ่งที่จะสรรหาบุคคลที่มีความแตกต่างและหลากหลาย แต่มีความเข้าใจในแนวคิดเดียวกันเพื่อมาแบ่งปันประสบการณ์ และความฝัน มาร่วมกันเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับเรา ครอบครัวเ…นวน 2 แผ่น 5.เอกสารอื่นๆประกอบ เช่น หนังสือรับรองการทำงาน เป็นต้น **** ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมสัมภาษณ์ ทราบผลทันที **** พยาบาล/ผู้ช่วยพยาบาล ประจำเดอะมอลล์ท่าพระ ฝั่งธนบุรี สนใจสมัครด้วยตนเอง โทร.02-2691010,085-4888278 ลักษณะการทำงาน -ดูแล/รักษาผู้ป่วย ที่ประสบอุบัติเหตุขณะเล่นสวนน้ำ -รู้วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นอย่างดี -ประสานงานองค์กรภายในและภายนอก -สามารถให้คำแนะนำผู้ป่วยด้วยวิธีการรักษาที่ถูกต้อง -ควบคุม/ดูแล/จ่ายยา เช็คสต๊อกยา และสั่งซื้อยา -งานอื่นๆที่ได้รับม…

8 January 2017 | 11:59 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments