พยาบาลวิชาชีพCCU

หางาน กำลังหางาน พยาบาลวิชาชีพCCU

โรงพยาบาลเทพธารินทร์ – วัฒนา, กรุงเทพฯ – คลองเตย, กรุงเทพฯ – โรงพยาบาลเทพธารินทร์ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาด 80 เตียง ขยายการดำเนินงานสู่แนวคิด “บริการสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตและการป้องกันโรค” นอกเหนือจากบริการทางการแพทย์แล้ว ยังมีบริการสถานออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ สปา ศูนย์ประชุม ห้องพัก และห้องอาหาร เพื่อสนับสนุนให้การจัดบริการต่างๆ ที่จะทำให้วิถีชีวิตประจำวันของผู้ใช้บริการเป็นวิถีชีวิตที่จะส่งเสริม สุขภาพเกิดขึ้นได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อรองรับการกิจกรรมการฝึกอบรมเพื่อขยายจำนวนทีมเบาหวานให้เกิด ขึ้นทั่วประเทศ พย…ร์-ศุกร์ เวลา 8.00-15.00 น. 2. ส่ง resume (ประวัติย่อ) มาที่ personnel@theptarin.com 3. สมัครผ่าน website ที่ theptarin.com หรือ appjob.com สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-348-7000 #2920 คุณอมรรัตน์,2924 คุณกรกนก หมายเหตุ : กรุณาแต่งกายชุดสุภาพในการติดต่อเพื่อสมัครงาน และเตรียมเอกสารการสมัครงานดังต่อไปนี้(สำเนา 1 ชุดพร้อมตัวจริง) 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 4. เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา(Transcript,ปริญญาบัตร,) 5. ใบผ่าน…

17 December 2015 | 8:21 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments