พยาบาล ประจำห้องพยาบาลมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

สมัครงาน มองหางาน พยาบาล ประจำห้องพยาบาลมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

Bangkok University – กรุงเทพฯ – Responsibilities ประเมินอาการและตรวจรักษาผู้ป่วยเบื้องต้นพร้อมทั้งจ่ายยา จ่ายยาตามแผนการรักษาขอแพทย์ ทำแผลและหัตการเล็กน้อย ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถให้การช่วยเหลือเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัย ติดต่อประสานงานภายในองค์กร / หน่วยงานภายนอกในการขอความช่วยเหลือ เรื่องการส่งตัวผู้ป่วย บริการวิชาการด้านสุขภาพ บริหารจัดการเรื่องยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ เช่น อบรมให้ความรู้แก่พนักงานประจำห้องพยาบาล เรื่องการห่อเครื่องมือแพทย์ การแยกขยะ เป็นต้น งา…นการจัดอบรมให้ความรู้ต่าง ๆ แก่บุคลากรมหาวิทยาลัย เช่น การช่วยฟื้นคืนชีพ การนวดหัวใจ และการผายปอดในภาวะหัวใจหยุดเต้น จัดอัตรากำลังในการขึ้นไปปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา Qualifications จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ เพศหญิง มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 (ที่ยังไม่หมดอายุ) มีประสบการณ์การทำงานด้านวิชาชีพ 1 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์งานด้านอุบัติเหตุ – ฉุกเฉินจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี หากมีผลการทดสอบทางภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นกร…

11 August 2016 | 7:04 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments