พี่แนะแนว (Counselling)ประจำภาคเหนือ

รับสมัครงาน กำลังหางาน พี่แนะแนว (Counselling)ประจำภาคเหนือ

บริษัท เลิร์นคอร์ปอเรชั่น จำกัด – จังหวัดเชียงใหม่ – การติดต่อสอบถาม หรือสมัครงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.00 น. สำนักงาน : 02-251-6842-4 มือถือ : 091-379-9296 พี่แนะแนว (Counselling)ประจำภาคเหนือ 1. แนะแนวแผนการศึกษาต่อให้กับนักเรียนทุกระดับอย่างถูกต้องและเหมาะสม 2. ประชาสัมพันธ์องค์กร สถาบัน อาจารย์ หลักสูตร ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างทั่วถึง 3. รักษาภาพลักษณ์ของสถาบันให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอยู่เสมอ 4. วิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ เกี่ยวกับลูกค้า คู่แข่ง ยอดขาย ร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการและหาทางพัฒนาและแก้ไข 5. บริหารเป้าหมายร่วมกับฝ่ายปฏิบัต…ิการเพื่อให้การทำงานเกิดผลสำเร็จ 6. ผลักดันนโยบายและเป้าหมายต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 7. ส่งเสริมและช่วยสร้างแบรนด์ในเรื่องความจงรักภักดีของลูกค้า รวมถึงพนักงานให้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ 8. เป็นผู้จัดกิจกรรมแนะแนวให้กับนักเรียนตามโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 9. เป็นตัวแทนขององค์กรเพื่อถ่ทายทอดความรู้ ประสบการณ์ และให้คำปรึกษากับนักเรียนทุกๆคน อัตรา 1 เงินเดือน 15,000บาทขึ้นไป สวัสดิการ โบนัสปีละ 2 ครั้ง (การันตี 1 เดือน) พี่น้อง บุตรพนักงานสามารถเรียนคอร์สกวดวิชาทุกคอร์สฟรี หรือญ…

18 February 2016 | 8:59 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments