มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 8 – 23 กันยายน พ.ศ. 2558

สมัครงาน หางาน มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม รับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี เปิดรับสมัคร 8 – 23 กันยายน พ.ศ. 2558

จังหวัดนครปฐม – ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อัตราเงินเดือน : พิจารณาจาก ตามคุณวุฒิ ตามความสามารถ ประสบการณ์ จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : 1.ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือจบ ร.ด. ปี 3) 2.คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ การตลาด ธุรกิจบริการ บริหารธุรกิจ การสื่อสาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3.มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ในการฟัง พูด อ่าน เขียน อยู่ในระดับดี 4.มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเ…่วยทรัพยากรบุคคล สำนักงานผู้อำนวยการ ชั้น 2 อาคารภาษาและวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 999 มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสายสี่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558 ถึง วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558 Download File | | |…

10 September 2015 | 11:23 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments