มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

หางาน งานใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

จังหวัดกาญจนบุรี – ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อัตราทดแทนเกษียณ จ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ครั้งที่ 4/2559 ดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดกลุ่มหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน ป.โท 26,250/ป.เอก 31,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ป.โท หรือ ป.เอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หรือสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ หรือสาขาวิชาวิจัยและการพัฒนาหลักสูตร วิธีสมัคร : ขอและยื่นใบสมัครด้วย…ตนเอง สถานที่รับสมัคร : งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิกรบดี อาคาร 9 ชั้น 8 ห้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 70 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 วันที่เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึง วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม…

30 May 2016 | 6:36 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments