มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน/ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

งาน งานใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน/ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

จังหวัดกาญจนบุรี – มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักตรวจสอบภายใน/ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ตำแหน่ง : นักตรวจสอบภายใน/ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด อัตราเงินเดือน : 18,000/11,280 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : – ปวช. – ปวส. – อนุปริญญา – ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิการศึกษา : ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี/การเงิน/เศรษฐศาสตร์ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ระดับ ปวช.(ทุกสาขาวิชา) ลักษ…ณะงานที่ปฏิบัติ : รายละเอียดตามประกาศ เกณฑ์การประเมิน : รายละเอียดตามประกาศ เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559 จนถึง วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ดาวโหลดประกาศรับสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี…

8 July 2016 | 11:10 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments