มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างเขียนแบบ

หางาน ค้นหางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างเขียนแบบ

จังหวัดยะลา – มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างเขียนแบบ ตำแหน่ง : ช่างเขียนแบบ อัตราเงินเดือน : 13800 บาท ประเภท : เทคนิค จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส. รายละเอียดวุฒิการศึกษา : ตำแหน่ง ช่างเขียนแบบ (๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาใดสาขาหนึ่ง หรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ที่ร…ี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนงานออกแบบของหน่วยงานต่าง ๆ ศึกษาข้อมูลของวัสดุก่อสร้าง เพื่อนำมาใช้ในงานเขียนแบบให้เกิดความสมบูรณ์ประมาณราคางานก่อสร้างของหน่วย งานราชการ เพื่อใช้ในการเปิดสอบราคาและนำไปสู่การก่อสร้างตามวัตถุประสงค์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดำเนินงานสำเร็จ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เกณฑ์การประเมิน : ผู้มีสิทธิ์ได้รับการขึ้นบัญชี จะต้องได้คะแนนแต่ละภาค ไม่น…

5 May 2016 | 7:17 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments