มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 10 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 กันยายน 2558

หางาน หางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 10 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 กันยายน 2558

จังหวัดลำปาง – ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๑๐ อัตรา อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ # สังกัดสาขา/วิชาเอก จำนวน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คณะครุศาสตร์ 1 การวัด ประเมินและ วิจัยทางการศึกษา 1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิจัยและประเมินทาง การศึกษา กา…ริญญาเอก สาขาเคมี(เน้นทางเคมีวิเคราะห์, เคมีวัสดุศาสตร์) เคมีประยุกต์ – ถ้ามีประสบการณ์สอนมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2558 ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ที่มาและรายละเอียดเพิ่มเติม | | |…

30 August 2015 | 3:01 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments