มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำงานอนามัยและสุขาภิบาล สังกัด กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

สมัครงาน กำลังหางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำงานอนามัยและสุขาภิบาล สังกัด กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

จังหวัดสกลนคร – มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำงานอนามัยและสุขาภิบาล สังกัด กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำงานอนามัยและสุขาภิบาล สังกัด กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี อัตราเงินเดือน : 18,000 หรือตามที่ คพร.กำหนด บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิการศึกษา : 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสาธารณสุข 2. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีปร…ำโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ 2.2 จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร และนักศึกษา 2.3 ควบคุมการระบาดของโรค ภายในมหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร เช่น พ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย เป็นต้น 3. งานการบริการดูแลรักษาเบื้องต้นและ การปฐมพยาบาล ได้แก่ จัดหาเวชภัณฑ์ยาและวัสดุ ทางการแพทย์ที่จำเป็นไว้ประจำห้องพยาบาล ให้ บริการตรวจประเมิน ดูแลรักษา อาการเจ็บป่วย เบื้องต้น และตามการส่งต่อให้เหมาะสมของ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย บริการยา และเวชภัณฑ์แก่ผู้ป่วยเบื้องต้น แก่นักศึกษาหอพัก ภายในมหาวิทยาลัย และกระเป๋าย…

1 May 2016 | 3:00 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments