มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด สภาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง B016

สมัครงาน งานว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด สภาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รหัสตำแหน่ง B016

จังหวัดสกลนคร – ษาดำเนินการ 8. ประสานงานโดยการทำงานร่วมกันกับบุคคล ภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดให้ 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมาย เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ โดยได้คะแนนรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 โดยการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559 จนถึง วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ดาวโหลดประกาศรับสมัคร…้านภาษาแก่ผู้มาขอใช้ บริการ 3. ดูแล และบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติ การทางภาษา และห้องศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 4. ร่วมสัมมนาหรือฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับ งานด้านศูนย์ภาษา ตลอดจนงานที่เพิ่มศักยภาพ การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ที่ดำเนินการจัดโดย มหาวิทยาลัยหรือองค์กรอื่น 5. จัดทำโครงการเพื่อให้บริการวิชาการเกี่ยวกับ งานด้านศูนย์ภาษา 6. จัดทำเอกสารและเผยแพร่ข้อมูลโครงการหรือ กิจกรรมต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ 7. จัดสรุปผลดำเนินงานของหน่วยงานและ โครงการต่างๆ ที่งานศูนย์ภา…

13 May 2016 | 7:53 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments