มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

หางาน หางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน

จังหวัดอุดรธานี – มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน อัตราเงินเดือน : วุฒิ ป.ตรี 18,000 บาท/วุฒิ ป.โท 21,000 บาท บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี – ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิการศึกษา : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ทางด้านการบัญชี หรือการเงิน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบการดำเนินงาน การบริหารจัดการ ของหน่วยงานต่างๆ ภา…ยในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในด้านงบประมาณ บัญชี และพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการบัญชี การเงิน ยอดเงิน การทำสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย การลงบัญชี การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ ตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะให้ประหยัด และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย เกณฑ์การประเมิน : ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2558 จนถึง วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ดาวโหลดประกาศรับสมัคร สอ…

18 October 2015 | 6:42 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments