มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2558

รับสมัครงาน ค้นหางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2558

จังหวัดอุดรธานี – มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 12 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2558 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังรายการต่อไปนี้ 1 คณะครุศาสตร์ รหัสตำแหน่ง 101 สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หรือทางด้านการศึกษา สาชาวิชานาฏศิลป์ และต้อง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชานาฏศิลป์ รหัสตำแหน่ง 102 สาขาวิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอ…ือสาขาที่สัมพันธ์ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี(บึงกาฬ) รหัสตำแหน่ง 601 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการสึกษาระดับปริญญาโท/เอก ทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่สัมพันธ์ โดยมีรายวิชาที่ได้ศึกษาในระดับสาขาทางด้านธุรกิจไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต และสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ ไม่ต่ำกว่า 30 หน่วยกิต วิธีสมัคร : สมัครด้วยตนเองเท่านั้น สถานที่รับสมัคร : กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 64 ถ.ทหาร อ.เม…

22 September 2015 | 11:14 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments