มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับสมัครพนักงาน 3 ตำแหน่ง

สมัครงาน มองหางาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับสมัครพนักงาน 3 ตำแหน่ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย – จังหวัดเชียงราย – และจัดแผนการออกกำลังกายแก่ลูกค้าได้ อัตราเงินเดือน 9,000 – 15,000 บาท **เอกสารการสมัครงาน 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. วุฒิการศึกษา 4. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ถ้ามี 5. เอกสารอื่นๆ เช่น หนังสือรับรองการทำงาน, สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล, สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร 6. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว รับสมัครถึงวันที่ : 30 กันยายน 2016 ผู้ฝากประกาศตำแหน่งงาน : สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน ชื่อสถานประกอบการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่อยู่ติดต่อ : ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย… เบอร์โทรติดต่อ : 053 776267 อีเมล์ติดต่อ : – อื่นๆ : ติดต่อยืนใบสมัครได้ที่ สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย…

21 September 2016 | 6:59 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments