มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เปิดรับสมัคร 6 – 19 ตุลาคม 2558

หางาน กำลังหางาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เปิดรับสมัคร 6 – 19 ตุลาคม 2558

จังหวัดปัตตานี – จังหวัดสงขลา – มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เปิดรับสมัคร 6 – 19 ตุลาคม 2558 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ – สัญชาติไทย – อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร – วุฒิปริญญาตรี ทางภาษาอังกฤษ ทางวิทยาศาสตร์ ทางการศึกษา ทางเศรษฐศาสตร์ – มีความรู้ความสามารถในการฟัง อ่าน เขียน และสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษได้ด…ี – มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้วย Microsoft office ได้เป็นอย่างดี วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวัน และเวลาราชการ ที่งานการเจ้าหน้าที่ กองธุรการ ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี รับสมัคร วันที่ 6 – 19 ตุลาคม 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม…

8 October 2015 | 4:24 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments