มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

หางาน งานว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

อำเภอธัญบุรี, จังหวัดปทุมธานี – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา อัตราเงินเดือน : 18000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิการศึกษา : 1. คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. ถ้ามีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 3. ถ้ามีความสามารถตรวจแผนการใช้จ่ายงานวิจัย จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 4. ถ้ามีประสบการณ์การทำงานในด้าน…ำโครงการ 2.8 สำรวจ ติดตามความก้าวหน้า วิเคราะห์ปัญหา-อุปสรรค 2.9 จัดทำสรุปผลการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหา 3. งานตรวจแผนการใช้จ่ายงบประมาณงานวิจัย 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เกณฑ์การประเมิน : เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 จนถึง วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2559 ดาวโหลดประกาศรับสมัคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี…

7 April 2016 | 4:30 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments