มัคคุเทศก์(ภาษาจีน)

หางาน มองหางาน มัคคุเทศก์(ภาษาจีน)

ทราเวล แอส ไทย จำกัด – กรุงเทพฯ – รับสมัครมัคคุเทศก์นำเที่ยว(นักท่องเที่ยวชาวจีน)ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. มีใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์(บัตรเงิน) 2. มีความสามารถ พูด อ่าน เขียน และฟัง ภาษาจีนในระดับดี 3. มีใจรักการบริการ 4. มีไหวพริบแก้ปัญหาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 5. ชอบพบปะ พูดคุยกับคนหมู่มาก 6. รักการเดินทาง ท่องเที่ยว 7. ยินดีรับผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ และอยากเรียนรู้ หน้าที่ในงาน 1. บริการนำเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม และ รายย่อย 2. ให้คำแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและโปรแกรมการเดินทาง 3. วิเค…ราะห์พฤติกรรมนักท่องท่องเที่ยว 4. เดินทางไปตามสถานที่่ท่องเที่ยวต่างๆทั่วประเทศ ผลตอบแทนของงาน 1. รายได้รายเดือนหรือรายวัน (สามารถเลือกได้)(อัตตรารายได้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัครแต่ละบุคคล) 2. ประกันสุขภาพตลอดปี 3. สวัสดิการสังคม บริษัท ทราเวล แอส ไทย จำกัด เป็นบริษัทด้านการท่องเที่ยว โดยเน้นในการนำเสนอบุคคลิกความเป็นไทย ไม่ว่าจะเป็น การใช้ชีวิตประจำวัน รวมไปถึงอาหารการกินในแบบฉบับของนไทยอย่างแท้จริง บริการของเรานั้นมุ่งเน้นทั้งกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหญรวมไปถึงปลีกย่อยรายบุคคล โดยมุ่งหวังไปที่คว…

24 September 2015 | 7:04 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments