มูลนิธิครอบครัวพร้อมรักษ์ รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

หางาน งานว่าง มูลนิธิครอบครัวพร้อมรักษ์ รับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง

มูลนิธิครอบครัวพร้อมรักษ์ – จังหวัดเชียงราย – ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร พ่อแม่อุปถัมภ์ 2 ครอบครัว 4 ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก ผู้ช่วยพ่อแม่อุปถัมภ์ 3 ตำแหน่ง ครูและผู้ประสานงานการศึกษา มีใบประกอบวิชาชีพครู 1 ตำแหน่ง ผู้แปลภาษาต่างประเทศ ไทย-อังกฤษ 1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานเคส ชาย 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติเบื้องต้น จบการศึกษาอย่างน้อยมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตำแหน่งพ่อแม่/พี่เลี้ยง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ตำแหน่งครู/ผู้แปลภาษา/เจ้าหน้าที่ประสานงานเคส มีประสบการณ์ด้านการดูแลเด็กหรือเยาวชน อย่างน้อย 2 ปี อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี มีใบอนุญา…ตขับขี่รถจักรยานยนต์ และ/หรือ รถยนต์ คุณสมบัติที่จำเป็นต้องมี คริสเตียนที่มีหัวใจแห่งการปรนนิบัติ นมัสการ และอธิษฐาน มีหัวใจแห่งการติดตามพระคริสต์ และสร้างสาวก ได้รับการทรงเรียก และมีภาระใจเจาะจงสำหรับเด็ก มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น มีความถ่อมใจ สอนได้ ใฝ่เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ค่าตอบแทนตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ ประกันสังคม เงินสะสม สนใจติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล มูลนิธิครอบครัวพร้อมรักษ์ Ezekiel Rain Foundation โท…

28 September 2016 | 7:07 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments