มูลนิธิวัฒนเสรี (The freedom story) รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย (Legal Program Officer)

หางาน มองหางาน มูลนิธิวัฒนเสรี (The freedom story) รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย (Legal Program Officer)

ห้วยขวาง, ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ – ำงาน โดยมีงานด้านกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งมีลักษณะงาน คือ ดูแลและสนับสนุนงานด้านกฎหมายของมูลนิธิฯ ติดต่อประสานงานด้านกฏหมาย จัดอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายและสิทธิต่างๆให้กับเด็กเยาวชนและครอบครัว ดูแลจัดทำเอกสารสัญญาต่างๆ ของมูลนิธิฯ เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับเด็กและเยาวชนในโครงการ เป็นต้น ซึ่งทางมูลนิธิฯ มีความประสงค์จะรับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายจำนวน 1 อัตรา โดยมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ * เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย (Legal Program Officer) คุณสมบัติ ชายหรือหญิง อายุ 22-30 ปี การศึกษาระดับปริญญ…Organization : มูลนิธิวัฒนเสรี Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Date : 4 Jul 2018 View : 1595 Deadline : 31 / July / 2018 มูลนิธิวัฒนเสรี (The freedom story) รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย (Legal Program Officer) มูลนิธิวัฒนเสรี มูลนิธิวัฒนเสรี มีพันธกิจเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์จากการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กเยาวชนในประเทศไทย โดยใช้กิจกรรมต่างๆ ที่คำนึงถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่น และแบ่งปันเรื่องราวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนที่มีจิตสาธารณะและมีความคิดสร้างสรรค์เกิดความร่วมมือกันท…

29 July 2018 | 7:36 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

Comments

comments