มูลนิธิฯ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากร 2 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

สมัครงาน งานว่าง มูลนิธิฯ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากร 2 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

ตำบลประสงค์, อำเภอท่าชนะ, จังหวัดสุราษฎร์ธานี – มูลนิธิฯ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากร 2 ตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ มูลนิธิพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพแห่งชาติ (ศสช.) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการปฏิรูปการศึกษาของบุคลากรทางด้านสุขภาพ เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเป็นบุคลากรด้านสุขภาพที่มีคุณสมบัติ และคุณลักษณะเหมาะสมตามสภาพสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และแบบแผนการดำเนินโรคที่เปลี่ยนแปลงไป มูลนิธิฯ มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากร ดังต่อไปนี้ นักวิชาการ 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติ 1) วุฒิการศึกษาปริญญาโท ด้านสาธารณสุขศ…เวลาและเดินทางไปต่างจังหวัดได้ 9) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเครือข่ายและภาคีร่วมงาน และมีทัศนคติการทำงานแบบจิตอาสา บทบาทหน้าที่ 1) จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการอบรม รายงานความคืบหน้าโครงการ รายงานปิดโครงการ และรายงานทางด้านวิชาการอื่นๆ 2) จัดทำและเผยแพร่สื่อความรู้ของมูลนิธิทั้งด้าน electronic และสื่อสิ่งพิมพ์ความรู้ออนไลน์ 3) ดูแลเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ให้ทันสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึง เฟซบุ๊ก และสื่อออนไลน์ อื่นๆ 4) บันทึกภาพ วีดีโอ และสรุปกิจกรรมของมูลนิธิฯ เพื่อลงสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง…

7 September 2017 | 7:57 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments