มูลนิธิเดสทินี่ เรสคิว รับสมัครงาน

งาน กำลังหางาน มูลนิธิเดสทินี่ เรสคิว รับสมัครงาน

จังหวัดเชียงราย – ปตามแผนการให้คำปรึกษาตามที่สมควรได้รับ ทำงานตามขอบเขตนโยบายคุ้มครองเด็ก และตามโยบายของมูลนิธิฯอย่างเคร่งครัด ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็ก ให้ความเข้าใจ ควบคุมและชี้นำขอบเขตในการทำงานกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเด็กที่มีสภาพชอกช้ำทางจิตใจ ประชุมร่วมกับกลุ่มเครือข่ายในการช่วยเหลือเด็กและกลุ่มอื่นๆ ตามที่มูลนิธิฯ มอบหมาย เจ้าหน้าที่ทีมข้อมูลเด็ก ประจำเชียงราย จำนวน 2 ตำแหน่ง/ ประจำกรุงเทพ จำนวน 3 ตำแหน่ง คุณสมบัติ * เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา มีทัศนคติใน…มูลนิธิเดสทินี่ เรสคิว รับสมัครงาน * เจ้าหน้าที่ล่ามแปล ประจำบ้านพักเยาวชนหญิงเชียงราย จำนวน 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติ * เพศหญิง อายุ 25-40 ปี จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง มีทัศนคติในการทำงานที่ดี กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์ และเชื่อถือได้ สามารถเก็บรักษาความลับได้อย่างดีเยี่ยม มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานที่ดี มีทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม มีทักษะการแปลคำพูดได้อย่างแม่นยำ ตรงประเด็น และตามความเป็นจริง ทำงานร่วมกับชาวต่างชาติได้ มีคว…

8 August 2017 | 4:19 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments