มูลนิธิเดสทินี่ เรสคิว รับสมัครงาน

รับสมัครงาน กำลังหางาน มูลนิธิเดสทินี่ เรสคิว รับสมัครงาน

ไทย – ยละเอียดการทำงาน 1. มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม 2.ติดตามเด็กทุนนอกเรสคิว เดินทางไปเยี่ยมเด็กตามพื้นที่ต่างๆ 3.อัพเดตเด็กทุนนอกเรสคิว 4.เก็บข้อมูลและประสานงาน 5.รับผิดชอบงานอื่นๆ 4. เจ้าหน้าที่ทีมข้อมูลเด็ก ประจำเชียงราย 2 ตำแหน่ง/ ประจำกรุงเทพ 3 ตำแหน่ง คุณสมบัติ 1. เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษา ม.6ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา 3. สามารถเก็บรักษาความลับได้อย่างดีเยี่ยม รายละเอียดการทำงาน 1. ออกนอกพื้นที่เพื่อหาข้อมูลเด็กตามสถานที่ต่างๆ เป็นหลัก 2. ติดตามและรายงานต่อผู้จัดการ…มูลนิธิเดสทินี่ เรสคิว รับสมัครงาน 1. เลขานุการ ประจำเชียงราย 1 ตำแหน่ง คุณสมบัติ 1. จบปริญญาตรี ทุุกสาขา 2. เพศหญิง อายุ 25 -35 ปี 3. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษดี 4. มีประสบการณ์ในตำแหน่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ 5. มีความกระตือรือร้น และอดทน 6. สามารถใช้คอมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี 7. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 8. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ 9. สามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ และขับมอเตอร์ไซค์ได้มีใบขับขี่ 10. สามารถทำงานล่วงเวลาได้ในกรณีฉุกเฉิน รายละเอียดการ…

8 August 2017 | 7:06 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments