มูลนิธิเดสทินี่ เรสคิว รับสมัครงานประจำกรุงเทพ

หางาน หางาน มูลนิธิเดสทินี่ เรสคิว รับสมัครงานประจำกรุงเทพ

กรุงเทพฯ – มูลนิธิเดสทินี่ เรสคิว รับสมัครงานประจำกรุงเทพ * เจ้าหน้าที่ทีมข้อมูลเด็ก ประจำกรุงเทพ 3 ตำแหน่ง คุณสมบัติ * เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ม.6ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา สามารถเก็บรักษาความลับได้อย่างดีเยี่ยม มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานที่ดี สามารถทำงานออกนอกพื้นที่และทำงานต่างจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมาย มีทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีประสบการณ์ด้านการทำงานร่วมกับเด็กจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีม สามารถขับขี่จักรยานยนต์หรือร…ถยนต์ได้ และมีใบขับขี่ รายละเอียดเกี่ยวกับงาน * 1. สรรหา คัดกรอง และให้ความช่วยเหลือเด็ก ให้เป็นไปตามกรอบและขั้นตอนที่มูลนิธิฯกำหนด จัดทำเอกสาร บันทึกข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเด็กในโครงการที่มูลนิธิฯให้ความช่วยเหลือ ติดตามผลการช่วยเหลือเด็ก จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน และอัพเดตจำนวนเด็กที่ได้รับการดูแลให้กับหัวหน้างานและผู้บริหารทราบ ประสานงานร่วมกับเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือเด็ก 5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย และเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมูลนิธิฯ **หมายเหตุ: ทุกต…

20 September 2017 | 5:51 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments